Akta Hasutan 1948 : Alat keamanan atau penindasan?

0
120
Oleh  ADI SUKMA,LL.B (Hons) Reading, England
dan DATUK PROF. EMERITUS HASHIM YAACOB

 

KEBEBASAN bersuara dilindungi sebagai salah satu kebebasan asas di bawah undang-undang hak asasi manusia. Ia dijamin di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensyen-Konvensyen Antarabangsa.

Kebebasan ini diberikan kekebalan khas di dalam Perlembagaan-Perlembagaan banyak negara serata dunia dan adalah sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang demokratik.

Walau bagaimanapun, kesemua  undang-undang yang  mengiktiraf kebebasan bersuara tidaklah mengiktiraf kebebasan mutlak yang tiada had, kerana ia boleh dihadkan oleh undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, melindungi nilai-nilai moral, keselamatan negara, ketenteraman awam dan kebajikan masyarakat demokratik.

Kebebasan bersuara memainkan peranan penting dalam membina sesebuah negara.

Ia membolehkan rakyat menyuarakan pendapat, idea dan maklumat melalui mana-mana media dalam memastikan demokrasi diamalkan, dan kerajaan bertanggungjawab ke atas tindakannya.

Membatasi dan menghadkan kebebasan dan media di mana maklumat dan idea dapat dikomunikasikan, tanpa mematuhi parameter dan piawaian di bawah perjanjian dan konvensyen antarabangsa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

 

KEBEBASAN BERSUARA DI BAWAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Kebebasan bersuara dan ekspresi dan kekangan pada kebebasan asas ini disediakan dalam Perkara 10 (1) (a) Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan: “tertakluk kepada fasal (2), (3) dan (4) setiap warganegara mempunyai hak kebebasan bersuara.”

Walau bagaimanapun, tidak ada penjelasan mengenai skop dan sejauh mana hak ini atau bahagian konstituennya.

Perkara 10 (2) (a) dan di tempat lain membenarkan Parlimen mengenakan sekatan ke atas ucapan bebas yang dianggap perlu atau sesuai dengan alasan berikut: Keselamatan Persekutuan dan mana-mana bahagiannya; hubungan mesra dengan negara lain; Ketenteraman Awam; Moral; Keistimewaan Parlimen atau mana-mana Dewan Undangan;

Penghinaan mahkamah; Fitnah; Kesalahan terhadap sebarang kesalahan; Perkara-perkara sensitif; Undang-undang kuasa khas.

 

AKTA HASUTAN 1948

Undang-undang yang berkaitan pada ketika ini adalah Akta Hasutan sebagaimana yang dipinda pada tahun 2015. Di bawah undang-undang ini adalah suatu kesalahan jika:

  1. Mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana Raja atau Kerajaan;
  2. Membangkitkan rakyat mana-mana Raja atau penduduk mana-mana wilayah yang diperintah oleh mana-mana Kerajaan supaya cuba mendapatkan perubahan, dengan apa-apa cara selain cara yang sah, apa-apa jua yang wujud menurut undang-undang di dalam wilayah Raja itu atau wilayah yang diperintah oleh Kerajaan itu;
  3. Mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap pentadbiran keadilan di Malaysia atau di mana-mana Negeri;
  4. Menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak setia di kalangan rakyat Yang di-Pertuan Agong atau rakyat Raja mana-mana Negeri atau di kalangan penduduk Malaysia atau penduduk mana-mana Negeri;
  5. Mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau golongan penduduk yang berlainan di Malaysia;
  6. Mempersoalkan peruntukan-peruntukan berkenaan bahasa, kerakyatan, kedudukan istimewa Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dan kedaulatan Raja-raja Melayu.

Adalah penting untuk memahami bahawa Akta Hasutan hanya memerlukan seseorang untuk “membangkitkan rasa tidak puas hati” terhadap Raja atau kerajaan, atau membangkitkan perasaan “niat jahat dan permusuhan” antara kumpulan kaum dan agama yang berlainan untuk sesuatu jenayah dilakukan.

Memang benar kebebasan bersuara adalah bukannya mutlak dan boleh dikawal-selia, tetapi undang-undang ini tidak boleh menjadi sangat luas. Sekatan-sekatan mestilah bagi tujuan yang sah, mengikut keperluan dan seimbang.

Ia mestilah melindungi hak-hak asasi orang lain, dan bukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka yang berkuasa.

Undang-undang ini dikatakan oleh banyak komentar perundangan sebagai tidak memenuhi kriteria-kriteria ini apabila membatasi kebebasan bersuara.

Salah satu daripada tujuan undang-undang yang membatasi kebebasan suara yang wajar adalah bagi  mencegah kecenderungan untuk keganasan. Ia tidak sepatutnya digubal untuk melindungi mereka daripada kritikan, atau lebih teruk untuk menganiayai mereka yang terdedah dan lemah.

Undang-undang harus beroperasi seiringan dengan usaha yang lebih luas dalam menggalakkan akauntabiliti dan tadbir urus kerajaan / kepimpinan yang baik.

Undang-undang yang menyekat kebebasan bersuara juga harus lebih sempit dalam skop pemakaiannya dan tindakan yang diambil oleh sang pentadbir haruslah yang paling kurang sekatannya.

Jika tidak diperincikan dengan jelas dalam undang-undang, maka, undang-undang akan sebaliknya, mungkin digunakan untuk menganiaya golongan yang terdedah dan lemah untuk melindungi mereka daripada dikritik.

Pakatan Harapan telah berjanji untuk memansuhkan undang-undang yang zalim dan peruntukan-peruntukan yang kejam. Akan menjadi suatu pengkhianatan sekiranya dikekalkan undang-undang sedemikian.

Kerajaan dan pemimpin-pemimpin harus menunjukkan kepimpinan dalam menangani penghinaan, ucapan yang tidak tepat atau kritikal dengan kemunasabahan dan pendidikan. Bukan dengan ugutan.

Kerajaan juga mesti menunjukkan ia dapat membezakan antara sekatan terhadap kebebasan bersuara yang terlalu luas, sewenang-wenang dan tidak mengikut semangat perlembagaan, dan yang perlu, munasabah dan seimbang.

Dan ia mesti menyatakan ini kepada orang ramai untuk membetulkan ketidakfahaman yang disebabkan oleh lamanya negara menggunakan undang-undang yang zalim bahawa penghinaan dan kritikan semata-mata boleh menjadi suatu jenayah.

Jika tidak, tidak mustahil bahawa undang-undang sedemikian akan menjadi alat penindasan di dalam tangan yang salah.

— BebasNews
Please follow and like us:
error

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here