Maksud Al-Quran: “Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.” (An-Nahl: 15) Foto: Kredit tularan rakan FB

PASAK BUMI

Di bawah litupan hijau itu
ada tanah dan batuan
menjadi pasak bumi
yang membentuk litosfera
mengalunkan permukaan
ada tinggi berbukit
ada rendah berlembah
ada ruang berair.
Pasak bumi mengikat,
memadat
agar tidak mudah bergegar
supaya tanah tidak mudah terhakis
supaya aliran air tidak mudah menghakis.
Tetapi awas!
Ketahanan pasak bumi ada hadnya
kalau litupan hijau dimusnahkan
dan air hujan mencurah lebat
pasak bumi akan terburai
batuan besar terurai
segala isian lebur terlerai
maka tidak ada yang menahan
air hujan di huluan akan terus berpusu ke hiliran
bersama puing-puing tumbuhan
pasir dan segalanya yang ada di laluan!
Memuntahkan banjir
aliran lumpur dan puing!

Bangi
20 Julai 2022
Rabu

Leave a Reply