KHUTBAH Jumaat JAIPk hari ini menyeru kita meningkatkan ketakwaan ke hadrat Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangan Nya, mengikhlaskan setiap amal, semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah serta diperkukuhkan iman mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Yang Maha Esa.

Bersempena menghargai tarikh 12 Ogos yang diisytiharkan sebagai Hari Belia Sedunia.

Khutbah Jumaat JAIPk 12 Ogos 2022 —

Khutbah Jumaat 12 Ogos 2022 Belia Khazanah Bernilai Sumber Berharga

— BebasNews

Leave a Reply