Kamu yang Islam pimpinlah cara Islam

1
1091

Oleh Dato Prof Hashim Yaacob, Dip Islamic Studies(UIAM), dan Indera Sukma, B.Mus (UiTM)

KEPADA mereka yang beragama Islam yang bercita untuk memimpin negara ini, kami harap janganlah mengkhianati amanah yang akan dipikul kelak.

Azab dan siksa pemimpin khianat di dunia dan akhirat adalah amat berat sekali. Tidak akan tertanggung kamu nanti. Kamu tahu tak hakikat ini?

Dunia ini hanya pinjaman, akhirat juga akan akhirnya. Kamu semua akan mati, kami pun juga tidak terlepas.

Kamu sebagai pemimpin akan dipertanggungjawab atas pimpinanmu (HR Bukhari dan Muslim).

Pemimpin perlu bertaqwa dan ikhlas serta tidak meninggalkan kewajipan agama dan juga mampu menjamin hak-hak manusia di bawah jagaanmu. Pemimpin mestilah berpengetahuan agar dapat membezakan yang benar dari yang batil, serta proaktif dalam menangani kepimpinan.

Ciri-ciri pemimpin mengikut ajaran Islam adalah seperti berikut:

• Tidak Mengkhianati:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan keatas kamu, sedangkan kamu mengetahuinya” (Al-Anfal: 27).

• Tidak Menipu: “Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang berdusta lagi banyak berdosa” (Al-Jaatiyah: 7).

• Tidak Berlaku Zalim:
“Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka” (QS.Al-Baqarah: 59).

• Tidak Melampaui Batas:
“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampau batas” (Asy-Syu’ara: 151).

• Tidak Menyesatkan:
“Dan mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah azab kepada mereka dua kali ganda dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar”(Al-Ahzab: 67-68).

• Tidak Sombong: “Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran) nya” (An-Naml: 14).

• Tidak Mengikut
Hawa Nafsu:
“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan daripada mengingat Kami dan menuruti hawa nafsunya serta urusannya itu melampaui batas” (Al-Kahfi: 28).

• Tidak Mementingkan Diri Sendiri: “Sepeninggalanku nanti akan ada pembesar-pembesar negara yang mementingkan diri sendiri dan bertindak dengan tindakkan yang tidak kamu sukai” (HR.Muslim 4/1811).

• Tidak Mempersulitkan: “Ya Allah, sesiapa yang menjawat suatu jawatan dalam pemerintahan umatku lalu dia mempersulitkan urusan mereka, maka persulitkanlah pula dia. Sesiapa yang menjawat suatu jawatan lalu dia berusaha menolong mereka maka tolonglah dia”(HR.Muslim 4/1795).

• Tidak Rasuah : “Nabi melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah” (HR.Abu Daud(3580),Tirmidzi(1337), Ibnu Majah (2313), juga diriwayatkan oleh Ahmad, IbnuHibban dan Al-Hakim).

• Tidak
Menggelapkan Harta , Wang Rakyat: “Barangsiapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jawatan lalu menyembunyikan kepada kami walau sekecil jarum, atau yang lebih kecil daripada itu,maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu” (HR.Muslim 4/1801).

• Memakmurkan
Rakyat :
“Tidak seorang pun Amir yang menguasai atau memerintah kaum Muslimin, tetapi dia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh dan tidak memberikan pengarahan untuk kemakmuran mereka, nescaya Allah tidak membolehkannya bersama-sama mereka ke Syurga” (HR.Muslim 4/1798).

Di bawah ini pula adalah sifat-sifat mulia yang sewajarnya ada pada seseorang pemimpin :

Taat kepada Allah & RasulNya (Ali-Imran:32) ; Takut kepada Allah S.W.T. (An-Nur: 50) ; Beriman dan beramal soleh (Al-Bayyinah: 7) ; Adil (An-Nur: 90) ; Benar (At-Taubah: 119) ; Berilmu (Ar-Rum: 29) ; Mengutamakan keimanan (At-Taubah: 23); Tidak mengutamakan kenikmatan dunia (Hud: 116) ; Solat (HR.Muslim 4/1820); Memimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi s.a.w. (HR Muslim no.1838); Memerintah kepada ketaatan dan kebaikan (HR.Muttafaq ‘alaih); Berjasa kepada manusia (HR.Muslim 4/1812); Tidak mengharap dan meminta-minta jawatan (Muttafaq ‘alaih).

Rakyat mengharapkan supaya sesiapa yang diamanahkan untuk memimpin negara akan mempunyai sifat-sifat yang telah dihuraikan di atas itu.

Kalaulah demikian, nescaya akan makmur dan selamatlah Malaysia yang tercinta ini.

— BebasNews
Please follow and like us:

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here