Photo by Brett Sayles from Pexels

Oleh Azizi Ahmad

AHLI politik di negara ini tidak lagi memikirkan hal falsafah dan ideologi, sebaliknya mereka hanya mementingkan sokongan untuk kelansungan politik, menurut mantan Timbalan Perdana Menteri Musa Hitam. (7/3/2021)

Falsafah mementingkan konsep kebenaran dan pengetahuan; ia mempunyai skop yang luas.

Ideologi adalah perkara yang berkaitan dengan kumpulan idea dan kepercayaan masyarakat atau kumpulan tertentu atau individu, terutamanya, dalam penggunaan politik dan ekonomi.

Maknanya yang asal adalah sains pemikiran, bagaimanapun, ia mempunyai ruang lingkup yang lebih spesifik dan sempit.

Selalunya ideologi merujuk kepada sekumpulan kepercayaan politik atau sekumpulan idea yang menjadi ciri budaya tertentu.

Di luar analisis sederhana lengkok kiri-kanan, liberalisme, konservatisme, libertarianisme dan populisme adalah empat ideologi yang paling umum di Amerika Syarikat, selain daripada beberapa ideologi yang dianggap sederhana. Individu mengikuti dan merangkumi setiap ideologi dengan pelbagai tahap.

Kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan Marxisme adalah ideologi. Tetapi tidak semua perkataan yang mengandungi ‘-ism’ adalah ideologi.

Dalam kajian sosial, ideologi politik adalah kumpulan cita-cita etika, prinsip, doktrin, mitos atau simbol gerakan sosial, institusi, kelas atau kumpulan besar yang menjelaskan bagaimana masyarakat harus bekerja dan menawarkan beberapa rancangan politik dan budaya untuk sosial tertentu.

Terdapat dua jenis ideologi utama: ideologi politik, dan ideologi epistemologi.

Ideologi politik adalah kumpulan pemikiran etika tentang bagaimana sesebuah negara harus dijalankan.

Sementara falsafah politik adalah cabang falsafah yang bersangkutan, pada tahap paling abstrak, dengan konsep dan hujah yang terlibat dalam pendapat politik.

Namun, secara umum, seseorang boleh mencirikan politik sebagai semua amalan dan institusi yang berkaitan dengan pemerintah.

Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan di mana kita idealnya dapat saling berdiri sebagai anggota masyarakat, yang memiliki hak dan tanggungjawab yang sesuai.

Hanya setelah asas ini dijamin, falsafah politik akan terus berjalan dengan mempertimbangkan kepercayaan, motivasi, dan keadaan sosial yang ada.

Setiap orang mempunyai kepercayaan ideologi, walaupun kepercayaan ini tidak begitu koheren atau bersangkut paut.

Kepercayaan ideologi berada di luar ujian rasional atau saintifik, mengenai apa sahaja tuntutan penyokongnya.

Kepercayaan seperti itu memainkan peranan sosial bagi mereka yang mempercayainya.

Sebilangan pengkritik berpendapat bahawa ideologi hanyalah alat kuasa, yang dipakai oleh kumpulan dominan dalam masyarakat.

Pendapat lain yang berlawanan adalah bahawa ideologi, terutama yang “menghalang”, secara mental menidakkan mereka yang mempercayainya.

Beberapa pemikir moden berpendapat bahawa ‘ideologi sudah mati’, bahawa tidak ada yang percaya pada ideologi apa pun, dan konflik tidak lagi mempunyai asas ideologi.

Penentang pandangan sedemikian dapat menunjukkan bukti yang banyak bahawa kapitalisme liberal sangat dipengaruhi oleh ideologi. Kepercayaan ideologi sangat berpengaruh dalam sejarah abad kedua puluh.-BebasNews

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here